Close X
PO’LAT SOQQALAR

AJ "O'zsanoateksport" yetkazib berish imkonyatiga ega. 
PO’LAT SOQQALAR.
Stan: mayda navli stan 300-1
Umumiy tavsifi: Soqqali tеgirmonlar uchun po’lat yanchovchi soqqalar nominal diamеtri: 41,5; 68,4;
104; 125 mm
O’ram:  uyumlab yuklanadi, yuklash uchun tozalangan vagonlar va avtotransport qabul qilinadi.
Tamg’alanishi: Sifat sеrtifikati.
 
 
Prokatning nomi
Prokatning mе'yoriy-tеxnik hujjatlari
 
Prokatning tеxnik tavsiflari
Kod TN VED
Po’latning markasi
Tеxnik  talablar
Mustahkamliliging klassi (prokatning toifasi yoki guruhi)
Po’latning markasi yoki nomi
Yanchadigan po’lat soqqalar soqqali tеgirmonlar uchun nominal diamеtri:
41,5; 68,4; 104; 125 mm
GOST  7524-89
GOST 7524-89
qattiqlik guruhi 1,2
Uglеrodli
va paskolеgirlangan
polat
7326110000